Pobierz

Stan prawny

Rezygnacja z członkostwa w spółce

Plik WORD (2KB)

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków – tekst jednolity

Plik PDF (168KB)

Prawo wodne – tekst ujednolicony

Plik PDF (487KB)

Rzecznik Praw Obywatelskich pisze…

Plik PDF (136KB)

Prawo o stowarzyszeniach – tekst jednolity

Plik PDF (134KB)

Projekt zmian w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dnia 12 grudnia 2003r.

Plik WORD (70KB)

Zmiana ustawy prawo wodne z 05.12.2002r

Plik PDF (56KB)

Zmiana ustawy prawo wodne z 12.12.2003r

Plik PDF (250KB)

Ustawa prawo budowlane

Plik PDF (355KB)

Ustawa o odpadach

Plik PDF (366KB)

Statut Gminnej Spółki Wodnej w Żelazkowie

Plik PDF (147KB)

Możesz śledzić komentarze tego wpisu przy pomocy kanału RSS 2.0. Przejdź na koniec strony, jeśli chcesz zostawić komentarz. Pingowanie jest wyłączone.

Dodaj komentarz